In 1988 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarna heb ik een opleiding gevolgd tot psychotherapeut. Ik heb gewerkt bij Riagg Rotterdam Zuid, GGZ Noord Holland Noord en het NPI te Amsterdam. Sinds 2011 heb ik een eigen praktijk.

 

 

 

 

 

 

lidmaatschappen en registraties

 

-supervisor VSt, ISST, VPeP, NVP

-leertherapeut NVP

-trainer ISST

-groepstherapeut NVGP

 

 

 

-lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)

 De praktijk is met goed gevolg gevisiteerd in 2014, 2018 en 2023

 

 

-inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel: 51540762

-inschrijfnummer in het BIG-register als gz-psycholoog: 09044475025

-inschrijfnummer in het BIG-register als psychotherapeut: 29044475016