kosten

Met bijna alle grote zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. De behandeling wordt dan volledig vergoed. Bij afsluiting van de behandeling wordt de factuur direct naar de zorgverzekeraar gestuurd. De kosten van de behandeling worden dan door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt u wel rekening met uw eigen risico. Voor 2021 zijn contracten afgesloten met:  Menzis, CZ, Caresq, VRZ, De Friesland, Zilveren Kruis, DSW en VGZ. Heel af en toe kan er sprake zijn van klachten of problemen die niet vergoed worden (Overige Zorg Product: OZP) . U betaalt dan € 100,- per sessie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij relatieproblemen.

 

afspraken afzeggen

Als u verhinderd bent, moet u de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen via ph.beerendonk@gmail.com. Bij niet of te laat afzeggen kan € 75,- in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervan dan een factuur.

 

klachten

Wanneer u klachten heeft over de behandeling is de eerste stap om dit in de therapie te bespreken. Komen we er samen niet uit dan is het klachtenreglement van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten van toepassing (zie www.lvvp.nl)

 

spoed

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Bij spoedeisende zaken op andere dagen of buiten kantooruren dient u contact op te nemen met uw huisarts of met de huisartsenpost (088 00 30 600).