kosten

Met bijna alle grote zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. De behandeling wordt dan volledig vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Houdt u wel rekening met uw eigen risico. Voor 2024 zijn contracten afgesloten met:  Menzis, Zilveren Kruis, VGZ, Caresq, DSW, ASR, ONVZ, OMW Zorg en Zekerheid, Salland en CZ.

Voor overige tarieven zie document "behandeltarieven" op het laatste tabblad.

 

 

afspraken afzeggen

Als u verhinderd bent, moet u de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen via ph.beerendonk@gmail.com. Bij niet of te laat afzeggen kan € 75,- in rekening worden gebracht, tenzij de afspraak binnen een week kan worden ingehaald.

 

klachten

Wanneer u klachten heeft over de behandeling is de eerste stap om dit in de therapie te bespreken. Komen we er samen niet uit dan is het klachtenreglement van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten van toepassing

(zie: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/)

 

spoed

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Bij spoedeisende zaken op andere dagen of buiten kantooruren dient u contact op te nemen met uw huisarts of met de huisartsenpost (088 00 30 600).